วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปลาไตรทอง
"ไตรทอง" นับเป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่ได้จุดประกายให้กับผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปลาไตรทองเป็นผลิตผลจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้ได้พันธุ์ปลาที่มีคุณลักษณะโดดเด่นแปลกใหม่และมีความงดงามเป็นพิเศษ นอกจากนี้สีผิวที่ปรากฏคือ สีแดง มุก สีเหลืองทองนั้น สำหรับต้นตระกูลของไตรทองก็คือ ปลาหมอสี ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ในการพัฒนาสายพันธุ์นั้นต้องใช้ความมานะอดทนสูง เพื่อให้ได้พันธุ์ปลาที่มีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่น้ำ อาหาร และคุณภาพพ่อแม่พันธุ์ ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาไทย จึงทำให้ได้ลูกไตรทองสวยงาม เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ฯลฯ นอกจากไตรทองแล้ว "เท็กซัสแดง" ก็เป็นปลาข้ามสายพันธุ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างเท็กซัสกับปลาหมอสี พื้นแดงของอเมริกากลางและอเมริกาใต้

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปลาปอมปาดัวร์
ปลาปอมปาดัวร์ (Pompadour) หรือที่เรียกกันว่า Discus เป็นปลาในตระกูล Cichlid เป็นปลาที่น่าสนใจของนักเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเนื่องจากมีราคาดี สามารถส่งขายต่างประเทศได้ ตลาดรับซื้อลูกปลามีไม่จำกัด นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมในการเพาะพันธุ์ และอาหารของปลาจากธรรมชาติ เช่น ลูกน้ำ หนอนแดง ไข่กุ้ง ก็หาได้ง่ายและมีราคาไม่แพงนัก องค์ประกอบ เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาของลูกปลา เป็นสิ่งกระตุ้นทำให้มีผู้สนใจทดลองเพาะเลี้ยงกันมาก แต่โดยมากมักไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ประการที่สำคัญคือ การดูแลเอาใจใส่ มักมีคำกล่าวในหมู่นักเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์เสมอว่า การเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ขึ้นอยู่กับดวง ผู้เพาะเลี้ยงปลามือใหม่หรือมือสมัครเล่นมักประสบความสำเร็จระยะแรก ๆ แต่ถ้าขยายกิจการให้ใหญ่มากขึ้นมักไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรหรืออาจประสบกับการขาดทุนถึงกับขายตู้ปลาไปเลยก็ได้
ปลาการ์ตูน
ปลาการ์ตูนส้มขาว clown anemonefish, A. ocellaris (Cuvier, 1830) ลำตัวมีสีส้มเข้ม มีแถบสีขาว 3 แถบ พาดบริเวณส่วนหัว ลำตัวและบริเวณหาง ขอบของแถบสีขาวเป็นสีดำ ขอบนอกของครีบเป็นสีขาวและขอบในเป็นสีดำ อาศัยในที่ลึก ตั้งแต่ 1-15 เมตร ขนาดตัวโตที่สุดประมาณ 10 เซนติเมตร อาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลชนิด Heteractis magnifica และ Stichodactyla gigantea เป็นต้น ปลาการ์ตูนส้มขาวพบได้บ่อยที่สุดในทะเลอันดามัน อ่าวไทยพบได้ที่เกาะโลซิน จังหวัดนราธิวาส อาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ ในดอกไม้แต่ละกออาจพบปลาการ์ตูนชนิดนี้อยู่ด้วยกัน 6-8 ตัว
ปลาการ์ตูนลายปล้อง
ลำตัวมีสีดำเข้ม ส่วนหน้าครีบอกและหางมีสีเหลืองทอง มีแถบขาว 3 แถบ ตรงส่วนหัว ลำตัว และโคนหางสีของลูกปลาวัยรุ่นก็ต่างจากปลาเต็มวัย พบทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จัดเป็นปลาการ์ตูนใหญ่ที่สุดของเมืองไทย ขนาดโตที่สุดประมาณ 15 ซ.ม.อาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลได้หลายชนิด บางครั้งเป็นชนิดที่พบตามพื้นทราย ปลาการ์ตูนลายปล้องมีการแพร่กระจายกว้างมาก อาจอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม 3-4 ตัว

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ลาทองฮอลันดา
การเลี้ยงปลาทองให้มีสีสวยสดใสและสุขภาพที่แข็งแรงต้องพิถีพิถันในเรืองของสถานที่เลี้ยงและภาชนะที่จะเลี้ยงเพราะจะช่วยให้ปลามีทรวดทรงที่สวยงามควรตั้งในที่ที่มีแดดส่องถึง มีอากาศถ่ายเทสะดวก น้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาควรเป็นน้ำประปาที่ผ่านการฆ่าเชื้อคลอรีนแล้วแต่ก่อนจะนำปลามาใส่ควรพักนำไว้ประมาณ 2 วัน การนนำปลาลงสถานที่เลี้ยงควรดูว่าอย่าให้จำนวนของปลาหนาแน่นเกินไปควรเหมาะสมกับขนาดของบ่อหรือตู้ และน้ำควรมีอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียล และควรมีปริมาณอ๊อกซิเจนที่เพียงพอ ปลาจึงจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อาหารควรให้อาหารสาหร่ายสไปรูริน่า(ประมาณ 10%) ในมื้อเช้า ส่วนในมื้อเย็นเป็นอาหารสด และอย่าให้อาหารสำเร็จรูปในเวลาที่ใกล้เข้านอนเพราะจะทำให้ปลาย่อยอาหารยากอึดอัดได้
ปลาหมอสี Flower horn
ปลาหมอสีเนปลาน้ำจืดเป็นปลาที่เลี้ยงได้ง่ายอดทนมีพฤติกรรมที่หลากหลายหากผู้เลี้ยงไม่เข้าใจพฤติกรรมของปลาหมอสีก็อาจจะตายได้ง่ายก่อนที่จะเลี้ยงควรศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาหมอสีเสียก่อน
หลักในการเลี้ยงปลาหมอสีคือ
1.น้ำต้องสะอาดไม่มีเชื้อโรค ไม่ควรเปิดน้ำประปาจากก๊อกโดยตรง ควรพักนำประปาไว้ประมาณ 2-3 วัน
2.เครื่องกรองน้ำควรพอเหมาะกับขนาดของตู้
3.ขนาดของตู้ควรใหญ่ประมาณ 36 นิ้วขึ้นไป
4.หินหรือของที่ใช้ประดับตู้ควรมีการทำความสะอาดด้วยการแช่น้ำลดการป็นด่างก่อนการนำลงใส่ตู้
5.ควรมีเวลาในการดูแลในการถ่ายน้ำทำความสะอาดตู้ปลา
6.อาหารที่ให้เค้ากินควรเป็นลูกไรเพราะจะให้คุณค่าทางอาหารสูงและให้กินแต่น้อยไม่ควรให้กินมากเพราะจะทำให้อาหารเหลืออยู่ในตู้แน้จะเสียทำให้ปลาตายได้